การดำเนินการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ข้อปฏิบัติในการดำเนินการขอขึ้นรับใบอนญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา 
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ก่อนปีการศึกษา 2559 ทุกสาขาวิชา ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลในแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู ( คส.01.10 ) ให้ศึกษาจากคู่มือการขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู

                             – ดาวน์โหลดแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู ( คส.01.10 )   

                             – คู่มือการขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู   

ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู
                     ขณะนี้คุรุสภาได้เปลี่ยนระบบใหม่โดยการชำระเงินจะต้องสมัครและยื่นเอกสารต่างๆผ่าน  ระบบ KSP Self Services ของคุรุสภาเสียก่อนตามขั้นที่ 4 ซึ่งจะมีปุ่มให้พิมพ์ใบ pay  ซึ่งสามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทาง คือ 1) ธนาคารกรุงไทย 2) ไปรษณีย์ไทย และ  3) Counter Service (7-11)  


ขั้นตอนที่ 3 ถ่ายสำเนาแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู ( คส.01.10 ) และเอกสารหลักฐานจำนวน 1 ชุด นำส่งคณะครุศาสตร์
                     ทางคณะจะดำเนินการนำส่งข้อมูลในระบบ KSP Bundit ของคุรุสภาให้นักศึกษามาติดต่อขอสำเนาหนังสือนำส่งระบบ KSP Bundit อีกครั้ง 


    ขั้นตอนที่ 4 สมัครและดำเนินการขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครูในระบบ KSP Self Services ของคุรุสภา (ศึกษาคลิปวีดีโอ)

ให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถสมัครสมาชิก KSP Self Service

ให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถดำเนินการได้หลังจากหนังสือนำส่งระบบ KSP Bundit จากคณะครุศาสตร์เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 5 รอรับการแจ้งสำเนาหนังสือนำส่งในระบบ KSP Bundit ของคุรุสภา จากฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์
                     
เมื่อได้รับแล้วให้นำส่งเอกสารทั้งหมดในระบบ KSP Self Services ของคุรุสภา  (ในหนังสือจะมีหมายเลข Upload ของระบบ KSP Bundit ที่มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาให้แก่คุรุสภา)

 

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อนำส่งเอกสารแล้วให้กลับมาตรวจเช็คในระบบ KSP Self Services เป็นระยะเนื่องจากการตรวจสอบเอกสาร
                     
จะถูกตรวจสอบโดยคุรุสภาประจำภูมิลำเนาที่ได้ระบุไว้ในระบบ KSP Self Services ซึ่งอาจแจ้งปัญหาหรือขอเอกสารเพิ่มเติมให้นักศึกษาดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งในระบบและโทรสอบถามตามเบอร์ที่ให้ไว้ในระบบทันที

 

 ขั้นตอนที่ 7 เมื่อคุรุสภาของจังหวัดได้พิจารณาและอนุมัติในระบบ KSP Self Services แล้วคุรุสภาส่วนกลางจะดำเนินการจัดทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป


(ถ้าพบปัญหาให้นักศึกษาติดต่อแจ้งหรือปรึกษา จุดบริการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ED912 )

Latest updates news (2024-07-22 04:02):

can a 16 year old get an erectile mpL dysfunction | how does viagra make 0Ly a woman feel | inversion 6NN table erectile dysfunction | can WNc you take viagra with soda | does extenze help with fmV erectile dysfunction due to meth | how to make erections kmq last longer | NDP male enhancement pills usa | how to take robust tablet 3Ey | back to aLW back sex | most trusted male enhancement 1po pills | ed erectile dysfunction OWb meaning | mens one a bnK day side effects | top ll0 rated male sex toys | viagra lT8 walmart over the counter | can you Au9 get rid of erectile dysfunction | shelf Ood life of cialis and viagra | viagra doesnt work now what cMF | gokshura benefits all side effects | bph otc drugs cbd oil | online sale honeygizer | does viril x Wp6 really work | if i take viagra how long does it Dta last | what is the best way to treat erectile dysfunction sqx | 1234 cbd cream drops review | how do i get neW my penis to grow | what EDm causes low sex drive in women | percentage of C0v men who have erectile dysfunction | erectile RQb dysfunction with diabetes type 2 | saffron and viagra online shop | doxycycline monohydrate erectile Uls dysfunction | man with no pennis i3g | online shop zyrexin work | tEB does jelqing increase girth | que pastilla de H0r viagra es mejor | 1Qp best over the counter substitute for viagra | J8l efectos de tomar viagra | arcalion 200 for erectile ovl dysfunction | viagra drops blood TqI pressure | n76 best male enhancement spray | is a 6 inch penis a good BP5 size | dr oz U0d penis enlargement | shilajit for online shop sex | SYX coughing attack after testosterone injection | nenhancer not working cbd oil | ppD how to get long pennis naturally | cbd cream tain sex | how to qgo hold ejaculation | O8g doctors for erectile dysfunction in pakistan | top 5 erection Kke pills | anxiety ercocet anger