ข่าวงานวิจัยข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขอทุนวิจัยและเผยแพร่

📝ในหัวข้อเขียนบทความอย่างไรเพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 💫และหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย กับวิทยากรผู้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางศึกษาศาสตร์ระดับ นานาชาติ และเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 🧑‍💻รศ ดร ลือชา ลดาชาติ จากมหาวิทยาลัยพะเยา

น่วยจัดการงานวิจัย คณะครุศาสตร์

🙇🏻 ขอเชิญชวนคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขอทุนวิจัยและเผยแพร่

📝ในหัวข้อเขียนบทความอย่างไรเพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 💫และหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย กับวิทยากรผู้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางศึกษาศาสตร์ระดับ นานาชาติ และเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 🧑‍💻รศ ดร ลือชา ลดาชาติ จากมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ห้อง Ed207 เวลา 8.00น เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สนใจขอเชิญลงทะเบียน

คลิ๊ก 👇

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd4jAXlFVx…/viewform…

Latest updates news (2024-04-17 20:41):

which is better viagra or levitra ExT | increase sexual stamina supplements tcf | viagra treatment F6l for erectile dysfunction | does O9F protein come in a pill form | cDe best food to overcome erectile dysfunction | genuine unerect penis | can diet improve erectile RW5 dysfunction | widow sexual performanfe ehn pills | UOM how to make your penis longer naturally | most effective ink pill 75 | more sex drive during XiY pregnancy | sYD how do you milk your prostate | IzB is viagra safe for diabetics | online sale ebay viagra pen | vegas male enhancement pill 0fy | best male enlargement TWc pills 2018 | ycW mt everest erectile dysfunction | home remedies zYQ for erection | super hard yiM pills ingredients | bloated 1oD stomach erectile dysfunction | ills to make a man last longer Sa9 | big sale best free testosterone | cialis 5 mg O3u vs viagra | cordycept mushroom erectile auW dysfunction | Oq1 how to prove erectile dysfunction to va | how long after viagra can you take nitroglycerin sWB | O6g what exactly is viagra | extenze Hit male enhancement review blog | libido what is it 0Pm | which WfO pharmacy has the best price on viagra | Whk how much korean ginseng pills should i take for erectile dysfunction | viagra best buy coupon 15Y | best natural sex M9h pills for longer lasting | erectile dysfunction doctor greenville UeC | free shipping enlargement techniques | viagra heart most effective rate | ginger act mBj as a male enhancement | enhanced rx male enhancement Rak pills | RAR big dicks at work | expand G6O male enhancement pills | viagra on cbd oil demand | genuine playboy viagra | zyflex male online sale enhancement | male enhancement pills testosteronereview BzN | generic viagra doctor recommended brands | erectile dysfunction drug take in the morning bMT | anxiety genetic pills | dr oz penis enlargment O4h | viagra online from juF mexico | pills to suppress sexuality Oqw