ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับทีม “好学不厌” ในการประกวดการทำคลิปสื่อการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กประถมศึกษาระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับทีม “好学不厌” ซึ่งประกอบด้วย
👉นางสาวหทัยทิพย์ จินาเคียน
👉นางสาววัลลภา มณีแสง
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 🏆🥈และโล่รางวัลจาก ฯพณฯ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ในการประกวดการทำคลิปสื่อการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กประถมศึกษาระดับอุดมศึกษา

Latest updates news (2024-04-17 20:51):

natural doctor recommended libido enhancments | what doctor treat erectile dysfunction PWu | official super hard supplement | how do they work 58d | how much Vgz does a pill of viagra cost | why aloe vera good for men arO | how do penis pills work RxX | can WM8 you build up a tolerance to viagra | free for sale test supplement | how to Cvb take horny goat weed | what medicine HlN is good for erectile dysfunction | i have p8B a pacemaker can i take viagra | sex booster for ckP female | buy chinese male enhancement xOA products | can budesonide bLM cause erectile dysfunction | best dose of cDT viagra | t boost cP4 side effects | eating too h6j many pistachios | penis hardner most effective | que provoca el SPm viagra | can cmt kHL cause erectile dysfunction | iSx what is the cheapest drug for erectile dysfunction | ufq sildenafil and blood pressure | code for erectile bWM dysfunction | romescent delay spray 2Tq in uae | fantasyland male enhancement pills f3w | brain and memory 9Tj supplements | does medicare cover JuX erectile dysfunction pumps medical history | se necesita prescripcion medica para comprar PVW viagra | how to build up your sex BIC stamina | ennis Pp1 size increase tips | cbd oil kitty kat enhancement | OOQ roven natural testosterone booster | apexatropin male enhancement formula XvU | lebido booster for sale | average size of RSw a mans penus | what is TpO icariin extract | viagra official careers | 6S7 90 day nofap erectile dysfunction | does the na1 bye bye man give you erectile dysfunction | is taking testosterone pjx dangerous | all night long male Yes enhancement reviews | kerala ayurveda for erectile dysfunction 759 | shaky hands and erectile ofE dysfunction | dicks great free shipping northern | doctor recommended fizer erectile dysfunction | how effective is stem cell therapy IhH for erectile dysfunction | sex drive online RAa free | jAJ erectile dysfunction email list | ingredients in cialis anxiety