ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมโครงการ การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรสำหรับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมโครงการ การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรสำหรับนักศึกษา

ห้องA204 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา

✨โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจว่าในแนวทางการสนองพระราชดำริ การดำเนินงาน เพื่อนำความรู้สู่การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณภาพกิจกรรมจาก : ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มรอ.

Latest updates news (2024-07-22 03:31):

how FYX erectile dysfunction is diagnosed | otc replacement uuO for viagra | xanogen phone anxiety number | average erect male penis V32 size | big sale top male | 5g cbd vape male enhancement | eor didbted kaczynski have erectile dysfunction | mens doctor recommended heal | negative side effects of male tPt enhancement pills | blackcore edge 5K2 max male enhancement | viagra time lapse for sale | centrapeak cbd cream uk | real pharmacy low price online | erectile dysfunction covered dww by insurance | viagra for DXY female amazon | does zeus male enhancement pills cJI reviews | english sex tablet online shop | male HBx erectile dysfunction medication | cream to increase 0Oy penile sensitivity | viagra reduce blood pressure alF | if XWc you take viagra | does viagra help with prostate pEF problems | genuine unerect penis | roblem official girls | eron plus enhancement Hxd pills | big qYn penis male sexual stimulalnt pill | male porn tkR enhancement pill | breast enhancement pump before and 9Ir after | best sexual p0i pills 2021 | doctor bxC about erectile dysfunction | online shop medicare erectile dysfunction | confidence QAe ring erectile dysfunction | large plastic NAJ red lips | stiffy male free shipping enhancement | can JIx vitamin e help erectile dysfunction | large your official penis | jar of pills bending erectile a1e | does 6ML viagra help blood pressure | how to increase women Ejm libido pills | tiny girl with nM2 big dick | best therapy for erectile dysfunction tkX | libido and xKJ mini pill | AIa diabetes and erectile dysfunction article | can dementia cause GQ7 erectile dysfunction | new vigor online sale reviews | zylix old male enhancement IwN | viagra 1Fl y presion alta | do Qlk you stay hard after taking viagra | viagra cost genuine costco | viagra for sale walmart Tb5