ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมโครงการ การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรสำหรับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมโครงการ การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรสำหรับนักศึกษา

ห้องA204 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา

✨โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจว่าในแนวทางการสนองพระราชดำริ การดำเนินงาน เพื่อนำความรู้สู่การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณภาพกิจกรรมจาก : ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มรอ.

Latest updates news (2024-04-17 20:44):

male performance low price supplement | best viagra tablets lvt for male | 7gx what is an enhancer | viagra price in pakistan TYH lahore | hilter for women for sale | ed red pill cbd cream | bwg whats a male orgasm | ambien erectile low price dysfunction | does viagra come up on drug Osg test | Y4M tongkat ali and viagra together | ills to increase diL testosterone | any ewO home remedies for erectile dysfunction | cbd vape canadian viagra 100mg | bystolic and ed anxiety | big sale girl from sexdrive | black panther male sex OK8 enhancement | 2YF male enhancement pills you can buy stores | FMW your dick my dick | roman skin cbd vape care | cheap male enhancement 4jV werewolf | can you increase the size of your penis Vy3 | penis free trial addon | XXA erectile dysfunction sperm count | gorilla low price penis | yo5 l arginine benefits erectile dysfunction | 7cB female libido enhancer in stores | online sale testo vital amazon | free trial enlarge penis pills | low price maximum erection | VXU youtube erectile dysfunction lil float | bQt best penis extender 2022 | desensitize low price my penis | gonorrhea and erectile dysfunction gS3 | compare ed meds big sale | hWU 2017 best male enhancement pills | most effective viralx | free trial ill enhancement | viagra most effective invention date | herbal medicine for premature ejaculation and IdP erectile dysfunction | olive oil and wKx a lemon better than viagra | oXQ online pharmacy uk viagra | zeus male enhancement 1600 mg 4wb | for sale serexin price | cbd oil viagra prank video | erectile low price medication | erectile dysfunction cbd vape chart | mega man king free trial | boots o6e erectile dysfunction pump | doctor recommended erectile dysfunction pregnancy | GiL partial erectile dysfunction with premature ejaculation