ข่าวการศึกษาข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาผู้รับทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น

วันที่ 11- 12 มีนาคม 2566

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาผู้รับทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น

กล่าวเปิดโครงการโดย อาจารย์ณฐพร อารีญาติ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยจัดอบรม “การตัดผมเบื้องต้น”

วิทยากร : คุณครูทศวิทย์ เทพสถิต

ให้กับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่นสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

วันที่ 12 มีนาคม 2566 คณาจารย์และวิทยากร พานักศึกษาลงพื้นที่ บริการตัดผมให้กับ ชุมชน ณ ศาลาหมู่บ้านหาดฝาง ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

Latest updates news (2024-04-17 21:44):

does allulose a4Q affect blood sugar | LxC what poison lowers blood sugar | risks 5qb for baby uncontrollable blood sugar pregnancy | fasting blood sugar UWW 99 reddit | chewing tobacco increase blood bhO sugar | does cinnamon lower TYh blood sugar levels | glucotrol and low blood rGw sugar | when does high blood sugar 0WV start affect baby | Img does high blood sugar make your chest hurt | for sale blood sugar pills | quizlet hormone that raises blood sugar levels x7O is insulin quizlet | fni 10 signs blood sugar is too high | what is type 2 diabetes blood sugar level jCO | blood sugar test OJk kit walmart canada | best thing for blood sugar Duo when drinking beer | how wdc to monitor blood sugar without needles | what effect does coffee have 80i on blood sugar levels | what is wOo a good protein snack to lower blood sugar | does salt affect BJO your blood sugar | is too much sugar bad for ujH high blood pressure | how long after eating should check blood sugar 4UN | what Ord to eat if my blood sugar is high | LAQ is tuna good for blood sugar | what can UlY be done for low blood sugar | can you lower your blood sugar EG4 by losing weight | does kYc cocoa powder reduce blood sugar | bio tech that analze weight blood sugar blood pressure eyes D7S | what to do when blood sugar 1RE drops too low | low xUL blood sugar aches and pains | blood sugar normal LcC rate | why does my blood sugar go up after vfi sleeping | effect fwj of dopamine desensitization on blood sugar | 6hq how to fix low blood sugar naturally | american diabetic PdP association blood sugar guidelines | what to eat LIX in the morning for low blood sugar | can apple 9Bu cider vinegar help to lower blood sugar | how bed bad is a 800 blood sugar level | blood sugar 114 3 Esd hours after eating | blood cMv sugar friendly diet | supplement o3B to lower blood sugar levels | blood sugar level Yhc of child | what should blood sugar be vYp at bedtime gestational diabetes | what happens ka6 when blood sugar stays too high | low blood sugar 2Ra in wilsons disease | DAO units of insulin for blood sugar | AVg can prednisone eye drops cause high blood sugar | can i receive NEN communion before a fasting blood sugar test | B7g after meal blood sugar range | best foods for low blood sugar PBp | fastest 8kV way to drop blood sugar