ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการผลิตสื่อการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ ณ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการผลิตสื่อการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ

ในวันพุธ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ณ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่

👦🏻โรงเรียนบ้านน้ำหมัน

👦🏻โรงเรียนบ้านน้ำลี

👦🏻โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ ๑

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓)

โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม

Latest updates news (2024-04-17 20:55):

how do bcaa affect blood K1z sugar | e8r will high blood sugar cause chest pains | racing heart low blood sugar Plb | amitryptylline blood kmg sugar in cat | chewing 4pq gum increases blood sugar | blood sugar monitor band rXt | reducing blood 8Ct sugar levels quickly | diet to control high blood sugar levels imw | can low blood sugar make you seem drunk DPO | stabilize blood sugar to lose weight PqT | green juice to Uv6 lower blood sugar | what should healthy blood X6O sugar be | diet to control sugar level in AOt blood | VXd what is the normal blood sugar for male | how long after a meal jzC does the blood sugar rise | home blood 7sC sugar test boots | 3Oy diabetics and blood sugar | how high can blood sugar go RjO before death canada | can 0Mv low blood sugar affect your mood | test for fasting blood 1iq sugar | best lvV apple health blood sugar monitor | pWO does avocados raise blood sugar | non EjH fasting blood sugar 70 | YaV low blood sugar tolerance | what l3T blood sugar level | optimal blood sugar level for weight loss YX6 | protein VsB shakes and blood sugar levels | sqo do red grapes raise your blood sugar | blood sugar level 3Wm 217 | how to control xxs high blood sugar levels | 1vr can pancreatitis lower blood sugar | migraine from low blood fMB sugar | what blood sugar level ffy diabetes | is 100 a good blood 3iF sugar | red hot chili peppers blood sugar sex magik zzT song | can a uti 8OY increase blood sugar | is 106 ub8 blood sugar normal | how low OWv can your blood sugar get | how essential is sleep to lowering your blood p4l sugar | blood sugar 76 U19 1 hour after eating | is feeling cold a Glb sign of high blood sugar | pAn ice cream to help fasting blood sugar | growth hormone 4b9 raise blood sugar | what can i xj4 eat or drink for low blood sugar | pregnancy and low blood sugar oL1 levels | can synthroid raise RD9 your blood sugar | elevated blood sugar fainting Tsr | what is considered normal blood nml sugar after a meal | J6h blood sugar monitoring watch | apple oBA cider vinegar lower your blood sugar