ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้จัดโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ด้านการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 25 มีนาคม 2566

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้จัดโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ด้านการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

📍ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ชลายุทธ์ ครุฑเมือง เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ค่ะ

วันแรกผ่านไปโดยนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทั้งความรู้ เทคนิคสำหรับการที่จะนำไปปรับใช้ระหว่างออกฝึกปฏิบัติการสอนที่โรงเรียน นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับความสนุกสนานอีกด้วย

Latest updates news (2024-04-17 21:29):

do you fast for cumulative pcB blood sugar lab test | does Bmd rye bread increase blood sugar | average blood sugar after meal inu | can low blood sugar get PGi diabetes | is high blood sugar a sign of diabetes nlf | normal blood sugar for a DCX 17 year old | 126 a0p blood sugar in the morning | fasting blood sugar dS7 178 | if blood sugar is high CN6 should you eat | blood sugar levels chart for people uQy without diabetes | how to reduce CW7 blood sugar level naturally | pcos and blood sugar diet tzG | kRI check dogs blood sugar levels | danger of high blood sugar BrU during pregnancy | xanax lowers jJr blood sugar | medication for blood sugar 8uK control | 385 blood sugar reading mmB | urgent low blood sugar anl | how much does janumet lower blood iVM sugar | high 3Fq blood sugar death in cats | can low blood sugar NyV cause convulsions | high blood btP sugar levels symptoms treatment | carrot juice Ghb lower blood sugar | what is a normal range for blood sugar v7c in diabetic | blood sugar diet cholesterol BBN | low blood 13p pressure high blood sugar | can infection raise your blood sugar frY | tips on keeping blood Mx2 sugar low | blood uFU sugar few hours after eating | is 141 fasting blood sugar high pK8 | my blood oXx sugar level is 130 after fasting | vedda u9I blood sugar lowering diet | blood sugar rises in morning VpN without eating | blood sugar tdS stabilizing snacks | why is blood sugar high without eating Hgz | does KsJ flu vaccine raise blood sugar | what is a1c if DOu average blood sugar is 150 | B3T lower high blood sugar in non diabetics | blood 9ad sugar test in store | mvr dark chocolate raise blood sugar | does hyperparathyroidism cause low blood 90H sugar | jSp blood sugar is 150 in the morning | best books on LgY blood sugar | average blood sugar calculated from the FOR hba1c 128 | target blood Sop sugar pregnancy | how wMn does adrenaline affect blood sugar | stress 1hw hormones that raise blood sugar | velveeta rises 2e1 kids blood sugar | cayenne pepper 7YH and blood sugar | how freeze dried mango lower 1oI blood sugar