ข่าวงานวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประกาศรับสมัครส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 เพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการเดิมภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นภายในวันที่ 9 เมษายน 2566
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานวิจัยได้ที่ http://www.onec.go.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร โทร 0 2668 7123 ต่อ 1319 และ 1317

Latest updates news (2024-07-22 03:47):

revolution cbd aTj gummy bears | cbd OPP gummie from hemp bulk | cbd iHC gummies chesapeake va | cheap full spectrum xBG cbd gummies | mickelson doctor recommended cbd gummies | cbd gummies boise official | keni farms cnx cbd gummies | Tks cbd gummy reviews goldline | can you buy RdC keoni cbd gummies in stores | cbd cbd cream gummies facts | cbd gummy online sale manufacturer | fountain of health cbd hemp 734 gummies | free cbd gummies xP0 equilibrium nutrition | pHy cbd gummies dosage for pain | cbd oil gummy 64V frogs | Gyv 20 count high potency cbd gummies | cbd gummy bears 100mg each Ff2 dose | cbd gummies that make Kvu you sleep | cbd for sale gurus gummies | uHs kushly cbd gummies stock | biolyf cbd gummies doctor recommended | cbd gummies with NT6 no melatonin | cheef botanicals cbd gummies Ecl reviews | best rated FVF cbd gummies for pain | pure cbd brand gummies HSW | twice fqN baked cbd gummies | mfp dogs and cbd gummies | cbd gummies for anxiety zGy vegan | blue moon cbd gummies with melatonin bQH | free shipping 1200mg cbd gummies | most effective cbd gummies rnx | cbd edible gummies bears YCO candies bag | cbd gummies en francais D81 | walgreens cbd vape cbd gummy | cbd gummies anxiety migranes | zillas cbd jqD gummy bears | cbd gummies santa maria 7W8 ca | cbd gummies near TEX 35901 | best cbd gummies 2020 VCJ | ree PEK drummonds cbd gummies | botanical farms cbd gummies legit Aij | cbd cube all gummies reviews | cbd gummies online sale louisiana | smilz cbd hKq gummies phone number | penis enlargement cbd GVC gummies | lp2 pure cbd gummies greenhouse | cbd gummies xAt safe for liver | online sale sex gummies cbd | cbd hRU hemp gummies australia | lowest price cbd gummies hOi