ข่าวกิจกรรม

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อการรักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2566

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์

เพื่อการรักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล,

อาจารย์ ดร.ภูริเดช พาหุยุทธ์ เป็นวิทยากรในการจัดอบรม

โดยมี อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะครุศาสตร์เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

ณ เนเชอรัล ปาร์ค เดอ วังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Latest updates news (2024-07-22 02:54):

low mFO blood sugar with metformin | mucinex fast max raise blood s1M sugar | kJK the normal blood sugar level | how to test blood sugar without 51e a machine | 7y3 low blood sugar causing night sweats | high blood sugar levels in urine GD6 | time series blood sugar level coding challenge wux | low fasting fks blood sugar weight gain | hUz cant get my blood sugar under 100 keto | blood sugar spikes in qHy diabetics | normal sugar level blood fac | fasting blood QHX sugar level chart pregnancy | does cbd or thc lower blood QoD sugar | does topamax affect blood sugar levels BM5 | blood sugar 1nK monitors without blood | dietbet suger test oMA needle little blood | normal human zHQ blood sugar | can metformin raise fasting blood Vpu sugar | marijuana blood sugar drop aD6 | cP6 low blood sugar same time everyday | what would cause blood sugar to vuL drop after eating | blood sugar support f3d plus review | what helps control blood aSy sugar | blood sugar 9d3 levels waking up | how to teL keep blood sugar levels normal | can vit d affect blood sugar BTE | P5u will a steroid shot make blood sugar spike | does diet soda raise blood Tmh sugar levels | can stress make your NQ0 blood sugar go high | eGH smartwatch monitor blood sugar | brain puD fog low blood sugar | how to take cinnamon to lower blood ozf sugar | 96 mTX blood sugar reading | 49 gje blood sugar level | will HeU popcorn raise blood sugar levels | hqH can gallbladder removal cause low blood sugar | blood sugar mvu spike to 170 | guidelines for 2ed blood sugar levels | blood sugar levels chart by age 60 NN2 after eating | fasting blood sugar test qrQ and a1c | effect of fiber on blood 1Xh sugar | RBx how often should i check my blood sugar level | cortisone shot 8fA and blood sugar | how eSA to quickly raise blood sugar levels | is random blood F9t sugar 150 normal | YJ5 how can i get my blood sugar level down | does your b4a period cause low blood sugar | effect of fructose on blood sugar svO | 90A foods good for cholesterol and blood sugar | FVg if blood sugar is low