ข่าวกิจกรรม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์

ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด

ได้รับเกียรติจาก ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน

กล่าวรายงาน โดย อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาให้มีสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด วิทยากร โดย ดร.สมเเดียว เกตุอินทร์ ณ ห้องประชุม ED202

Latest updates news (2024-04-17 22:01):

low blood gwB sugar canada | can blood sugar Xee go up after exercise | do pickles bring down blood sugar zRA | need BPn help lowering your blood sugar | AcV how you get high blood sugar | diabetes symtoms of high and low blood OCo sugar | does LpA drinking a lot of water lower your blood sugar | what are symptoms low 27v blood sugar | in range blood sugar Kwt levels | what r I3P symptoms of high blood sugar | can steroid raise blood qln sugar | how 01F does apple watch monitor blood sugar | high ketones normal blood sugar non hq3 diabetic | sugar 22P levels and blood | kale U6L lowers blood sugar | normal blood sugar for Mxk man | how is blood sugar conditions yn7 controlled | walmart blood sugar je4 monitor recall | cat blood sugar readings qdG | 2 hours after meal Qzz blood sugar non diabetic | how to lower blood sugar quickly Cgl without medicine | does onions reduce P2d blood sugar | z59 can januvia cause high blood sugar | high blood sugar yoL level 900 | what is good to eat when blood r1h sugar is low | foods to eat to CG5 immediately lower blood sugar | what is the most effective supplement to lower blood lhg sugar | blood sugar supplements 07T compared | how do doctors check your blood sugar 2Eo | how do u lower wRP blood sugar naturally | check blood sugar wqY app | what does blood suger JUJ mean | childs blood sugar 126 5O7 after food | NtU what do you give a dog with low blood sugar | vitamins cause high blood sugar lH8 | alcohol blood sugar online sale | blood AQ6 test to determine 3 month blood sugar level | symptoms of blood sugar in pregnancy hi1 | 85 blood sugar 6UO 2 hours after eating | fasting blood dc1 sugar levels nhs | drinking water raises blood BOT sugar | does blood sugar affect BEP your eyesight | blood sugar test machine buy upe online india | lasting 2Aw effects of low blood sugar | can ibuprofen cause low ltU blood sugar | dextrose insulin blood sugar 4ji | OKS does repatha raise blood sugar | does clindamycin raise your blood YAF sugar | is 250 a high blood UnX sugar level | low hoz blood sugar weight loss fatigue