ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตจากหลักสูตรภาษาต่างประเทศ (เอกภาษาเกาหลี) คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ “แห่งเดียวในประเทศไทย”

ที่ผ่านการสอบบรรจุและได้รับการแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565-2566

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัรยมศึกษานนทบุรี กลุ่มวิชาเอก ภาษาเกาหลี จำนวน 6 คน ได้แก่

1. นางสาวปิยะธิดา กันปาน

2. นางสาวจุฑามาศ จินนิน

3. นางสาวกนกวรรณ สมบัติวรรณทนา

4. นางสาวกมลชนก แก้วงาม

5. นางสาวนนทรี ภูมิผิว

6. นางสาวกัญญารัตน์ มูลกล่ำ ( ลำดับ 6 รอเรียกบรรจุรอบสอง )

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัรยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กลุ่มวิชาเอก ภาษาเกาหลี จำนวน 7 คน ได้แก่

1.นางสาวพัทธิดา เสนาะ

2. นางสาวกมลทิพย์ เอี่ยมโช้

3. นางสาวณภัทรรวัล จันทร์เกตุ

4. นางสาวจารุญญ์ น้อยนา

5. นางสาวปณิตา ตายศ

6. นางสาววิมลรัตน์ คำพล

7. นางสาวสกุลกาญจน์ อุ่นสืบ

( ลำดับ 4-7 รอเรียกบรรจุรอบสอง )

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัรยมศึกษานครสวรรค์ กลุ่มวิชาเอก ภาษาเกาหลี จำนวน 2 คน ได้แก่

1. นางสาวสุนันทา เมืองนาคิน

2. นางสาวไอรดา โหราศาสตร์

( ลำดับ 2 รอเรียกบรรจุรอบสอง )