ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตจากหลักสูตรภาษาต่างประเทศ (เอกภาษาเกาหลี) คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ “แห่งเดียวในประเทศไทย”

ที่ผ่านการสอบบรรจุและได้รับการแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565-2566

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัรยมศึกษานนทบุรี กลุ่มวิชาเอก ภาษาเกาหลี จำนวน 6 คน ได้แก่

1. นางสาวปิยะธิดา กันปาน

2. นางสาวจุฑามาศ จินนิน

3. นางสาวกนกวรรณ สมบัติวรรณทนา

4. นางสาวกมลชนก แก้วงาม

5. นางสาวนนทรี ภูมิผิว

6. นางสาวกัญญารัตน์ มูลกล่ำ ( ลำดับ 6 รอเรียกบรรจุรอบสอง )

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัรยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กลุ่มวิชาเอก ภาษาเกาหลี จำนวน 7 คน ได้แก่

1.นางสาวพัทธิดา เสนาะ

2. นางสาวกมลทิพย์ เอี่ยมโช้

3. นางสาวณภัทรรวัล จันทร์เกตุ

4. นางสาวจารุญญ์ น้อยนา

5. นางสาวปณิตา ตายศ

6. นางสาววิมลรัตน์ คำพล

7. นางสาวสกุลกาญจน์ อุ่นสืบ

( ลำดับ 4-7 รอเรียกบรรจุรอบสอง )

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัรยมศึกษานครสวรรค์ กลุ่มวิชาเอก ภาษาเกาหลี จำนวน 2 คน ได้แก่

1. นางสาวสุนันทา เมืองนาคิน

2. นางสาวไอรดา โหราศาสตร์

( ลำดับ 2 รอเรียกบรรจุรอบสอง )

Latest updates news (2024-07-22 04:44):

clove oil and QAY erectile dysfunction | erectile dysfunction and stress urinary incontinence jOd | girl sex anxiety pills | can viagra reduce FbG blood pressure | medications that cause erectile 82m dysfunction | erection on kgu demand pill | biggest penis extension cbd oil | rev supplement male enhancement 8Dy | tainted yih sexual enhancement products | DHD sex with emily male performance enhancement pills | testosterone most effective gnc reviews | 3lM maple ridge medical clinic erectile dysfunction | techniques to Yfg stop premature ejaculation | erectile dysfunction free shipping effect | erectile dysfunction causes natural cures 8BU | free shipping stroke treatment medication | rimal force primal max reviews kgq | best way to stimulate a jNU woman | does viagra have an expiration BcE date | viagra cost in wBu usa | zyntix male low price enhancement | tips to make your penius ahR bigger | for sale roman get | viagra product monograph cbd cream | uDG valsartan causes erectile dysfunction | does erectile dysfunction get niF worse over time | triple x D4M 2000 male enhancement review | testerone booster on the zAg market | real women with abW dicks | sim free shipping sex videos | sex 84D tablet for woman | does beet uvG juice help erectile dysfunction | men with giant 3PT penis | XCO exercises to help with erectile dysfunction | can singulair cause KEC erectile dysfunction | en que farmacia oke venden viagra femenino | eWC best generic viagra manufacturer | best male supplements RNb 2017 | z8O breast enhancement pills that actually work | jardiance and zEP erectile dysfunction | foods to eat for penis ENY growth | viagra show up in drug oeT test | tablets for long 0jG sex | free trial cialis use | names of all male yKp enhancement pills | can you take tadalafil BJb with viagra | over the fLH counter alternatives to viagra | vacuum pump devices for erectile zEP dysfunction | penis enlargment technique free trial | male enhancement pills that you aUW can buy at walmart