ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประจำปีการศึกษา 2563-2564

**ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2563 – 11 สิงหาคม 2565**

บัณฑิตสามารถ Download

ประกาศ :: ขั้นตอนการลงทะเบียน และกำหนดการ

ได้ที่ https://www.uru.ac.th/news_detail/998

หรือสอบถามเพิ่มเติมที่

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

055-416601-20 ต่อ 1665

หรือ 089-9617465

ติดตามข้อมูล เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ที่ www.uru.ac.th