ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประจำปีการศึกษา 2563-2564

**ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2563 – 11 สิงหาคม 2565**

บัณฑิตสามารถ Download

ประกาศ :: ขั้นตอนการลงทะเบียน และกำหนดการ

ได้ที่ https://www.uru.ac.th/news_detail/998

หรือสอบถามเพิ่มเติมที่

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

055-416601-20 ต่อ 1665

หรือ 089-9617465

ติดตามข้อมูล เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ที่ www.uru.ac.th

Latest updates news (2024-07-22 03:04):

do cbd gummies interact with WGO other meds | medterra cbd gummies for nkn sleep | Nz8 best cbd gummies at walgreens | cbd gummies superdrug for sale | indigo advanced cbd gummies wvR | 58132 colorado cbd cannabidiol IHo gummies | best cbd sleep gummies for iDz insomnia | wana sour gummies cbd thc cJo price | best cbd gummie in x3J massachusetts | RyH how many 300 mg cbd gummies at one time | valhalla aK1 tropical twist cbd gummies | king louis cbd gummies M5u | natures only NSh cbd gummies para que sirve | free shipping cbd gummies vegan | uly cbd gummies ceo 444 | XIg elh products cbd gummies | hh8 can you legally buy cbd gummies in fl | a3V cbd gummies bonita springs | free trial kana cbd gummies | kanna cbd online shop gummy | cbd gummies for b0D erections | OBy cbd gummies for foot pain | natures boost cbd gummies h5y for diabetes | cbd sleep gummies with 6dK melatonin near me | G83 fab cbd night gummies | dale earnhardt g36 cbd gummies | gummies with official cbd | cbd gummies texas OBY legal | joint restore mqQ gummies cbd | cbd american shaman gummies GlR | j4z cbd oil gummy bear | purekana cbd gummies for vDH sale | hallo cbd infused gummy YBR | science pro h1K cbd gummies | mayiam bialik cbd gummies lcw | grocery stores that sell cbd oil idr or gummies in california | cbd gummies 5 TQU pack 30mg | gummies cbd big sale groupon | mota cbd oil cbd gummies | cbd gummy low price dogs | benefits of cbd gummies ghf with thc | cbd gummies O8w for sleep orange county | 833 cbd 600 mg gummies | how many OV9 cbd gummies can i eat | cbd 2CT candy gummy cubes | best cbd melatonin gummies for sleep lTH | leva cbd waj gummies reviews | super cbd Ub7 gummies website | martha stewart cbd gummies reviews GP6 | cbd gummies NXl for back pain and inflammation