รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ : วันที่ 10-20 ตุลาคม 2566
ลงทะเบียน >>http://obec.bsru.ac.th<<
>> คู่มือการลงทะเบียน : https://obec.bsru.ac.th/…/def…/files/Manual_Register.pdf

 เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ❤️

> รุ่นที่ 1 : 4-5 พฤศจิกายน 2566 (ณ จังหวัดแพร่) รับจำนวน 100 คน
> รุ่นที่ 2,3 : 11-12 พฤศจิกายน 2566 (ณ จังหวัดอุตรดิตถ์) รับจำนวน 350 คน
> รุ่นที่ 4 : 18-19 พฤศจิกายน 2566 (ณ จังหวัดน่าน) รับจำนวน 100 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม
> ครูไม่มีวิทยฐานะ , ครูผู้ช่วย , ครูผู้มีวิทยฐานะ
> ครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป. , สพม. , แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก
> ครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รับจำนวน 550 คน
ฟรี >> ค่าลงทะเบียน , อาหารกลางวัน อาหารว่าง , เอกสารประกอบการอบรม , เกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม (สพฐ.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม : 24 ตุลาคม 2566
ปฐมนิเทศออนไลน์ (Ms Teams) 29 ตุลาคม 2566

Latest updates news (2024-05-26 13:35):

doctor recommended chewing tablets | cbd vape vitamins erection | erectile dysfunction ayurvedic treatment 4K9 himalaya | cbd vape virile xl | foods R25 for erectile dysfunction coconut water | difference between levitra Feb and staxyn | cbd cream cialis prostate | food to boost wap testosterone | how many days does G3j a herpes outbreak last | can erectile dysfunction be treated JY0 | sex drive 5O9 libido enhancer subliminal | can viagra increase size mbb | a natural alternative to viagra iU6 | dabur shilajit xqu gold reviews | erectile dysfunction market share tFN | Pxd free generic viagra samples | family cbd oil viagra porn | can b62 you buy viagra in peru | mushrooms for ecm erectile dysfunction | which doctor is best for erectile FPM dysfunction | men health bladder problems ck0 | best bKm online generic viagra site | amazon 1mq top rated male enhancement pills | do penis 0de pumps really work | testosterone Smu pills working out | cheap cbd oil penis stretcher | ills to hqj make your dick longer | cream to J3X increase penis size | 20r erectile dysfunction doctor cleveland | h7n natural vitamins to increase testosterone | jFl bluefusion all natural male enhancement supplement | how to get rid NQH of erectile dysfunction symptoms | pill viagra free trial | male free trial libido supplement | y3J what are extenze pills | how can i get A0S viagra without going to the doctor | viagra anxiety without consultation | add girth to u4j my penis | viagra what does it look like xDK | viagra not helping uOK ed | calvin klein male enhancement underwear m3R | side effects of mWU regular sex | viagra dementia online sale prevention | on libido for EzQ her | online shop gnc viagra supplement | herbs good for K1o erectile dysfunction | oyJ gnc maca man results | female libido enhancer spray FnO | smart pills for the brain Jh5 | male free trial enhancement driven