ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย-คณะครุศาสตร์-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ขอเชิญเข้าร่วม…การฝึกอบรมปฏิบัติการฯ หลักสูตร เสนาะกรรณวัณณา: ศาสตร์ ศิลป์ การอ่านร้อยกรองทำนองไทยในบทเรียน

ระหว่างวันเสาร์ ที่ 30-วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2567
สถานที่ฝึกอบรม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (อินใจมี) จังหวัดอุตรดิตถ์

🎉หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไไทย-คณะครุศาสตร์-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ขอเชิญเข้าร่วม…การฝึกอบรมปฏิบัติการฯ หลักสูตร เสนาะกรรณวัณณา: ศาสตร์ ศิลป์ การอ่านร้อยกรองทำนองไทยในบทเรียน
💬ระหว่างวันเสาร์ ที่ 30-วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2567
สถานที่ฝึกอบรม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (อินใจมี) จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยคณะวิทยากร จากชมรมเสนาะกรรณวัณณนาเพื่อการศึกษาและเยาวชน

 1. นายธีรวุฒิ สังข์ใหญ่
  • ครูภาษาไทย ฝ่ายมัธยม โรงเรียนปัญญาประทีป
  • ประธานชมรมเสนาะกรรณวัณณนาเพื่อการศึกษาและเยาวชน
 2. นางสาวนิ่มนวล ศิริจันทร์เพ็ญ
 3. นายศรายุทธ หอมเย็น
  • คณะกรรมการตัดสินการประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
   ✨สำหรับเหมาะสำหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
   ลิงก์สมัคร —> https://forms.gle/Do9i5CvVicTSm4kf7
   โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท
   รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 100 ท่าน มีเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรม🎊
   ช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียน 👇🏻
   ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
   ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย
   เลขบัญชี : 663-2-85325-0
   กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยัน ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนเพื่อรับใบเสร็จรับเงินใน ลิงก์สมัคร—>>https://forms.gle/Do9i5CvVicTSm4kf7
   และขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการชำระค่าลงทะเบียนด้วยเงินสด
   🚩หมายเหตุ : โปรดชำระเงินภายในวันที่ 20 มีนาคม 2567 หากไม่ชำระตามวันและเวลาดังกล่าวขออนุญาตตัดสิทธิ์ทุกประการ
   📚กำหนดการและหนังสือเชิญ https://drive.google.com/…/1KFb64dJ7XuI8UoSHzDfG2H95AAz…
   หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ 📞
   อ.ดร.วทัญญู ขลิบเงิน 081-387-3150