ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)

📌สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) และได้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 จะมีอีเมลแจ้งวิธีการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมฯ ถึงท่านต่อไป

Latest updates news (2024-07-22 03:47):

hormones that effect blood sugar h4Y | whats a good 3mc blood sugar on keto | low blood sugar levels type 2 diabetes nSr | does low iOQ blood sugar cause you to be naseaus | do 8fA tortillas raise blood sugar | quickly way to raise low blood XlN sugar | keto blood sugar how long IIG | can cinnamon help xYx regulate blood sugar | what happens when you KNO don balance your blood sugar | snacks to maintain blood sugar levels OPG | 9lg how long sugar stay in blood | I9c ketones blood sugar monitor | blood sugar AEu and hangover feeling | blood sugar ml dl Ad7 | tips to lower blood sugar DwG naturally | is 254 blood pjR sugar dangerous | HEj 200 fasting blood sugar | 175 blood ARN sugar reading | normal blood sugar levels in the morning xEA | lorazepam raises blood GHF sugar | does blood sugar rise when you ciP sleep | does sugar help with the flow J3a of blood | what is the difference between aNG blood sugar and glucose levels | hemoglobin a1c equivalent to blood sugar 2GW | drinking PeA mouthwash blood sugar | blood sugar test at 116 Bbb | do bananas 0U5 lower blood sugar levels | blood 5tN sugar crash symptoms after drinking | food EUA to decrease high blood sugar | low blood kc4 sugar makes me nauseous | condition of low EvU blood sugar | twr fasting sugar test in blood | gestational diabetes low blood sugar in the bNu morning | what to do if diabetic blood sugar too IAg high | best foods to eat to prevent low blood YCr sugar | high blood sugar food SJ1 list | what should non diabetic blood sugar levels SSv be | what do you feel if GRk you have high blood sugar | 5To my blood sugar is 182 after meal | apple KwY cider vinegar and baking soda for blood sugar | does covid vaccine affect blood sugar levels in mw1 diabetes | does cozaar affect blood sugar DnT | types of 24 hour blood tests prohibiting sugar 4n1 intake | s4Q how to lower your blood sugar quick | how can i stabilize iC9 my blood sugar overnight | can benedryl raise blood sugar 3vs | s1e beef and blood sugar | high blood Ii7 sugar without eating carbs | pmn does sugarcane juice increase blood sugar | my blood sugar is 152 after 8p9 eating