ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย-คณะครุศาสตร์-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ขอเชิญเข้าร่วม…การฝึกอบรมปฏิบัติการฯ หลักสูตร เสนาะกรรณวัณณา: ศาสตร์ ศิลป์ การอ่านร้อยกรองทำนองไทยในบทเรียน

ระหว่างวันเสาร์ ที่

Read More
ข่าวการศึกษาข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัล ผลงานดีมาก ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ในโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครีอข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชื่อโครงการ “การพัฒนาเครือข่ายครูปฐมวัยด้วยรูปแบบ e-CLIP โดยใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเพลงเป็นฐาน” ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตจากหลักสูตรภาษาต่างประเทศ (เอกภาษาเกาหลี) คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ “แห่งเดียวในประเทศไทย”

ที่ผ่านการสอบบรรจุแล

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาตร์ จัดงาน มอบวุฒิบัตร ให้กับคณาจารย์ ที่เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด

วันที่ 1 สิงหาคม 256

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการผลิตสื่อการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ ณ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

สาขาวิชาภาษาไทย คณะค

Read More
Latest updates news (2024-04-17 21:06):

Xdf nitroglycerin gel for ed | viagra and genuine sleep | 2VA home remedy for erectile dysfunction | increase erection for sale | free shipping guaranteed prostate orgasm | boron cbd cream and ed | bump on penile shaft YGU pain | avL is viagra a hormone | what is Fgp the opposite of erectile dysfunction | sOY is egg good for erectile dysfunction | free trial testosterone booster facts | how 7jM to use nugenix | i cbd vape want viagra | 1700 sex free trial | erectile dysfunction age cTV 19 | erectile dysfunction K6q diet in hindi | ozempic and erectile tLp dysfunction | gynecomastia fee and erectile dysfunction | l theanine and mNv erectile dysfunction | does medicare cover erectile dysfunction pumps JeL physical exam | time in male cbd oil | vimulti male enhancement and duration s DW3 | physical RmM exercise erectile dysfunction | sperm ropes online sale | viagra stuck in neck teO | how to make your penis bigger 5Jy fast with your hands | can someone mzs with high blood pressure take viagra | commercial using fOe vegetables for erectile dysfunction | what does viagra fo sB8 | ObE what are some of the best viagra brands | Pzh can excessive masturbation cause erectile dysfunction | list of drugs and their D7X effects | how do i get viagra or Ka9 cialis | FgR hiv cause erectile dysfunction | other kdL uses for viagra in the military | tIK what would be considered a small penis | best 8Bt viagra online pharmacy review | how do you reverse erectile dysfunction Pw1 from alcohol | w6l what stores sell extenze | genuine semen ropes | client education for PO9 erectile dysfunction | erectile dysfunction goat weed UnC | most popular porn 7QC star male enhancement | drugs jKp for enhancing female libido | vigour cbd oil tablets | ClX ageless male rite aid | natural remedy for erectile KUK dysfunction exercise | liquid viagra for female iGE | cbd oil mega viagra | mom helping psO son with viagra