ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ครุศาสตร์ Freshy ปี 1 กำหนดการนัดหมายการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ ของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย-คณะครุศาสตร์-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ขอเชิญเข้าร่วม…การฝึกอบรมปฏิบัติการฯ หลักสูตร เสนาะกรรณวัณณา: ศาสตร์ ศิลป์ การอ่านร้อยกรองทำนองไทยในบทเรียน

ระหว่างวันเสาร์ ที่

Read More
ข่าวการศึกษาข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัล ผลงานดีมาก ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ในโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครีอข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชื่อโครงการ “การพัฒนาเครือข่ายครูปฐมวัยด้วยรูปแบบ e-CLIP โดยใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเพลงเป็นฐาน” ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตจากหลักสูตรภาษาต่างประเทศ (เอกภาษาเกาหลี) คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ “แห่งเดียวในประเทศไทย”

ที่ผ่านการสอบบรรจุแล

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาตร์ จัดงาน มอบวุฒิบัตร ให้กับคณาจารย์ ที่เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด

วันที่ 1 สิงหาคม 256

Read More
Latest updates news (2024-07-22 03:53):

WS8 high blood sugar glucose pregnant | 180 free shipping blood sugar | is 151 4mt mg dl blood sugar high | Qve free blood sugar test prank | when to test blood GfH sugar prediabetes | what is the Uyv effect of alcohol on blood sugar | what makes blood sugar lhn drop quickly | medication to lower q2v blood sugar | could drinking WIw water impact fasting blood sugar test | normal blood sugar after meals lQE for diabetes | fasting blood 7p2 sugar levels type 2 | new ways to check blood sugar XTp levels | brick tea that lowers blood sugar and give energy HPw | UbO leaves that reduce blood sugar | blood sugar too low after glucose kxu tolerance test | low blood sugar symptoms 6yT early pregnancy | wPI high blood sugar vitamins | 1pR ginseng green tea lower blood sugar | what is tHz the normal blood sugar test | jxG ritalin cause low blood sugar | low blood sugar levels HLH not diabetic | regular OFy blood sugar for diabetics | Nj6 is blood sugar level 150 bad | average SR8 blood sugar not fasting | zEM normal range of random blood sugar level | how long can cortisone VsQ shot keep blood sugar hjigh | blood sugar levels at different times of the RTH day | abbott freestyle blood Hnj sugar monitor | how long can steroids CDa affect blood sugar | Jye self monitor blood sugar regulation | why does blood sugar go up EXO at night | synergy healthy blood sugar B8x | does asthma medication rx6 inflate blood sugar | a1c equivalent rTb blood sugar levels | WKK how does fasting blood sugar work | how does 2nx fasting effect blood sugar | high Mvf blood pressure eat sugar | blood sugar level wzB after fasting | does nHu metamucil help blood sugar levels | does orange juice raise OOL blood sugar | when does blood sugar start to affect unborn baby M31 | celery juice raising blood Hb9 sugar | good measure little impact on st7 blood sugar | XET does etodolac raise blood sugar | not sleeping high TJa blood sugar | what vitamin supplements help lower ggf blood sugar | what are l7e normal blood sugar levels 2 hours after eating | eggs OI1 for blood sugar control edu | which fresh 0b2 fruit can raise blood sugar | what cause blood U4K sugar