ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ครูรัก(ษ์)ถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น และกำหนดการขึ้นทะเบียน-รายงานตัว ปีการศึกษา 2567 ดังไฟล์แนบ

Read More
ข่าวการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ครูรัก(ษ์)ถิ่น

กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ครูปฐมวัย“ความหวังของแผ่นดิน” เพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ครูรัก(ษ์)ถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ครูปฐมวัย “ความหวังของแผ่นดิน” ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติม

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)

📌สำหรับผู้ที่ผ่านการ

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย-คณะครุศาสตร์-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ขอเชิญเข้าร่วม…การฝึกอบรมปฏิบัติการฯ หลักสูตร เสนาะกรรณวัณณา: ศาสตร์ ศิลป์ การอ่านร้อยกรองทำนองไทยในบทเรียน

ระหว่างวันเสาร์ ที่

Read More
ข่าวการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ครูรัก(ษ์)ถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ครูปฐมวัย “ความหวังของแผ่นดิน” ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ครูรัก(ษ์)ถิ่น

ขอขยายกำหนดการและพื้นที่การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อรับทุนการศึกษาตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกาาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2567

Read More
Latest updates news (2024-04-17 21:22):

LPS purekana 500mg cbd vegan gummies | cbd H0N gummies baltimore md | emi cbd gummies hemp bombs amazon | kelly 03U clarkson cbd gummies amazon | cbd gummies in TSI walgreens | is it illegal to order cbd gummies AOf in utah | cbd gummies single strength 200mg nxu | how does cbd gummy bears OF9 make you feel | cativa cbd genuine gummies | AnM chillax cbd gummies og kush mg | yQc cbd gummies what is it | show me the highest quality cbd oil gummies UmG | liberty cbd gummies ingredients OvX list | kHD keoni cbd gummies ed | do cbd gummies affect birth dJ2 control | how to make cbd gummies with hemp oil 0ET | cbd gummies test positive for thc on qUT drug test | 75Y are cbd gummies legal in ohio | select cbd wholesale gummies TeG | MN1 shark tank episode cbd gummies | yumi cbd rEm gummies review | what are the best cbd gummies for quitting smoking 7H2 | 100 CdY mg cbd gummy | contour cbd gummies most effective | genuine kids cbd gummies | cbdistillery relax g2U cbd gummies | cbd enhanced gummies free shipping | 5 to 1 cbd thc dg5 gummies | 8V8 cbd gummies for quitting smoking cigarettes shark tank | 25 mg cbd Qxr gummies near me | cbd 10mg gummies big sale | kara orchard GMH cbd gummies | cbd hemp gummies 9eX online | MwG winged cbd sleep gummies | cbd gummies NnY traverse city | gummies cbd thc Ett uk | mendi cbd oil cbd gummies | get smilz cbd gummies Jh4 | valentines cbd big sale gummies | can i bring Fa0 cbd gummies into uk | cbd gummies anxiety manufacturer | cbd gummies official canada | AD7 what is a 20mg cbd gummy | cbd apple rings DWA gummy cannabidiol | cbd gummies just aSP cbd | k2life mUY cbd gummies reviews | cbd gummies in xD4 delaware | cbd gummies RmO in oregon | cbd gummies w1g and tummy trouble | red riding MD7 hood cbd gummies reviews